Lược khảo Sơ đồ các khóa Nông Lâm Súc Tây Ninh

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc Được đăng: Thứ hai, 07 Tháng 2 2011 Viết bởi Nguyễn Thanh Minh

Đây là sơ đồ về các khóa do học viên Nguyễn Thanh Minh - khóa 2 nghiên cứu thực hiện. Một việc làm công phu đáng hoan nghênh, tuy chỉ là tư liệu tham khảo nhưng thể hiện sự nhiệt tâm của mình đối với gia đình NLS TN.Trang nhà xin đăng tải và mong sự góp ý thêm của Quý vị

 

 

NGÔI NHÀ NÔNG LÂM SÚC TN


Để đơn giản cách gọi tôi vẫn thấy cách gọi theo khóa hợp lý hơn bởi các lý do sau :

Trường NLS Tây Ninh có 3 thời kỳ:

- NLS Tây Ninh (Trường Cộng đồng Long Hoa - Bắt đầu từ 1965 )

- Trung Học NLSTN ( 1967-1975 )

- Trung cấp Nông Nghiệp Tây Ninh và Kinh Tế Kĩ Thuật ( 1975 - 2009 )

Khóa 1 NLSTN (Từ trường CĐ Long Hoa ) chuyển sang THNLSTN cũng là khóa 1 là các học sinh đủ điểm cuối năm học lớp đệ lục ( Lớp 7 bây giờ ).

Khóa 2 NLSTN cũng là khóa 2 của THNLSTN đủ điểm chuyển sang cộng với số học sinh tuyển thêm từ trường phổ thông và các học sinh từ NLSTN không đủ điểm (Niên khóa 68 - 69 ). Như vậy, học sinh tuyển thêm được xếp vào khóa 2

Khóa 3 , khóa 4... cũng tương tự

Ngoài ra, niên khóa 69 - 70 có tuyển thêm học sinh lớp đệ tam từ các học sinh phổ thông vào học cùng với học sinh thuộc khóa 1, như vậy cũng thuộc khóa 1 ( Cũng ra trường vào năm 1972 ).

Các khóa 2, 3, 4 ra trường lần lượt vào các năm  1973, 1974 và 1975. Như vậy, 4 khóa đầu trọn vẹn từ THNLSTN.

Các khóa còn lại (Từ khóa 5 - 8 )  thì tốt nghiệp năm 1975 trở đi từ trường Trung cấp Nông nghiệp  ( Chuyển tiếp giữa 2 trường) . Đến niên khóa 79 - 80 mới hoàn toàn là từ trường Trung Cấp Nông nghiệp đó sau đó là trường KTKT.

Như vậy, ta có hai trường hợp :

- Tính theo đầu vào ta có 8 khóa

- Tính theo đầu ra ta có 4 khóa

Theo tôi nên tính theo đầu vào như vậy có 8 khóa tất cả, vì lẽ :

- Có những trường hợp học sinh học hết lớp đệ lục, hoặc hết lớp đệ tứ rồi nghỉ thì vẫn là cựu học sinh NLS.

- Còn nếu chỉ tính đầu ra thì những học sinh không có điều kiện tiếp tục được hoặc chuyển sang trường khác mà không gọi là cựu học sinh NLS thì thật đáng buồn.

- Thực tế trong các lần họp vẫn có các học sinh từ khóa 5, 6...vẫn về dự.

Các bạn có thể tham khảo hình Ngôi nhà NLS dưới đây và góp ý thêm.

Dak Nông ngày 26 tháng 02 năm 2009

Nguyễn Thanh Minh
Lượt xem: 5730

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com