Âm nhạc - CD/DVD

Bàn về một số vấn đề âm nhạc hiện nay

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV )
Được đăng: Thứ bảy, 01 Tháng 6 2024
Viết bởi Ban điều hành

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (LLPBVHNT) Trung ương

Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2023 “Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới, phát triển: Thực trạng và định hướng cho những năm tiếp theo”

BÀN VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ÂM NHẠC HIỆN NAY

Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Đông

Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Kính thưa quý vị

Trong thời lượng hạn hẹp của chương trình, tôi xin trao đổi một số vấn đề về âm nhạc hiện nay gồm 3 chủ đề: Tính dân tộc trong âm nhạc, Về dòng nhạc Bolero và Âm nhạc thịnh hành được hiểu như thế nào?

*TÍNH DÂN  TỘC TRONG ÂM NHẠC

Hiện nay toàn cầu hóa - tính dân tộc-tính hiện đại trong âm nhạc được Đảng và nhà nước rất quan tâm.Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa là một tất yếu của lịch sử phát triển xã hội cũng là một vấn đề lớn và phức tạp. Trong thời gian qua Nhà nước đã có nhiều chính sách văn hóa nói chung chính sách về nghệ thuật nói riêng nhằm khẳng định vị trí của văn hóa truyền thống Việt Nam trong xu thế hội nhập với toàn thế giới đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCHTƯ Đảng (khóa VIII) về việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và gần đây là nghị quyết số 23 -NQ/BCT của Bộ Chính trị ban hành về nội dung văn học nghệ thuật trong tình

Xem thêm: Bàn về một số vấn đề âm nhạc hiện nay

Ca khúc thiếu nhi và những vấn đề bất cập hiện nay

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV )
Được đăng: Thứ sáu, 31 Tháng 5 2024
Viết bởi Ban điều hành

Liên hoan Ca múa nhạc thiếu nhi hè 2023

HỘI THẢO KHOA HỌC “ÂM NHẠC THIẾU NHI Ở TP HỒ CHÍ MINH”

THAM LUẬN

CA KHÚC THIẾU NHI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT CẬP HIỆN NAY

 

Tác giả: NS NGUYỄN QUỐC ĐÔNG

Hội viên Hội âm nhạc TPHCM – Chi hội 6

Tóm tắt nội dung:

Những vấn đề khó khăn hạn chế trong việc sáng tác quảng bá ca khúc

 thiếu nhi hiện nay

Nội dung bài viết:

 

Âm nhạc cho thiếu nhi rất quan trọng trong đời sống xã hội vì nó góp phần nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ em - những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, để âm nhạc thiếu nhi phát triển tốt, cần có định hướng đúng đắn cho các hoạt động âm nhạc thiếu nhi, từ việc hoạch định chính sách, đến việc sáng tác, phổ biến, biểu diễn và truyền thông...Đây là trách nhiệm của toàn xã hội, cần có sự chung tay của toàn xã hội chứ không phải của một số ban, ngành, một vài tập thể hay cá nhân điển hình nào.

Xem thêm: Ca khúc thiếu nhi và những vấn đề bất cập hiện nay

Ca khúc cách mạng: những bản hùng ca một thời kiêu hãnh

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV )
Được đăng: Thứ tư, 01 Tháng 5 2024
Viết bởi Ban điều hành

Ca khúc cách mạng: những bản hùng ca một thời kiêu hãnh

NS NGUYỄN QUỐC ĐÔNG Ca khúc cách mạng hình thành và phát triển từ khi có phong trào yêu nước do Đảng lãnh đạo. Trên văn bản “khai sinh,” ca khúc cách mạng được hình thành từ những năm 30 của thế kỷ 20, với bài “Cùng nhau đi hồng binh” của tác giả Đinh Nhu. Từng bước đi của ca khúc cách mạng là sự phản ánh trung thực những thành tựu của lịch sử cách mạng Việt Nam.

 Giai đoạn 1930-1946 là giai đoạn đầu tiên của dòng ca khúc cách mạng Việt Nam. Ca khúc cách mạng thời kỳ này mang dấu ấn của nền âm nhạc cổ truyền dân tộc, dòng ca khúc hướng về lịch sử.

 Ca khúc cách mạng đã thể hiện đúng bản chất văn hóa hai chiều của con người Việt Nam: một chiều tiếp nhận từ văn hóa truyền thống, một chiều tiếp nhận từ văn hóa âm nhạc nước ngoài.

Cùng nhau đi Hồng binh. Đồng tâm ta đều bước. Đừng cho quân thù thoát. Ta quyết chí hy sinh. Nào anh em nghèo đâu. Liều thân cho đời sống. Mong thế giới đại đồng. Tiến lên quân Hồng.

. Đinh Nhu (1910 – 1945) là một nhạc sĩ người Việt Nam, tác giả bài Cùng nhau đi Hồng binh, nhạc phẩm được coi là bài hát đầu tiên của tân nhạc cách mạng Việt Nam

Xem thêm: Ca khúc cách mạng: những bản hùng ca một thời kiêu hãnh

Mùa xuân đến

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV )
Được đăng: Thứ tư, 07 Tháng 2 2024
Viết bởi Ban điều hành

MÙA XUÂN ĐẾN

Nhạc và lời: Nguyễn Quốc Đông

Trình bày: Mộc San

Xem thêm: Mùa xuân đến

Dân ca Tây Ninh trên đường phát triển và hội nhập

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV )
Được đăng: Chủ nhật, 18 Tháng 6 2023
Viết bởi Ban điều hành

Tham luận

DÂN CA TÂY NINH TRÊN ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ

HỘI NHẬP

NS Nguyễn Quốc Đông

Chi hội nhạc sĩ VN tỉnh Tây Ninh

 ( Hội thảo trong Liên hoan âm nhạc toàn quốc lần thứ nhất ngày 02/6/2023 tại thành phố Long Xuyên)

Tây Ninh là một tỉnh ở miền Đông Nam Bộ. Tây Ninh nằm ở vị trí cầu nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnôm Pênh vương quốc Campuchia và là một trong những tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kể từ đầu năm 2014 thị xã Tây Ninh đã được chính phủ công nhận là thành phố Tây Ninh, đây là niềm vui lớn của người dân địa phương.

Chúng ta biết mỗi quốc gia đều mang tính dân tộc trong âm nhạc và nền âm nhạc đó được phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng mà mọi nơi đều cảm nhận được vì giai điệu  là dấu hiệu đặc trưng nhất của âm nhạc, là thứ duy nhất vượt mọi không gian thời gian khoảng cách ngôn ngữ vị trí địa lý và tầng sâu văn hóa...dù người các nước khác không hiểu được ngôn ngữ diễn đạt trong lời ca nhưng họ vẫn cảm nhận được tiết tấu giai điệu đặc trưng của từng bài nhạc của mỗi dân tộc.

Xem thêm: Dân ca Tây Ninh trên đường phát triển và hội nhập

Những nhạc sĩ anh em ruột trong nền âm nhạc Việt Nam

Chuyên mục: Trang âm nhạc ( Nghiên cứu - Giới thiệu CD - MV )
Được đăng: Thứ năm, 30 Tháng 3 2023
Viết bởi Ban điều hành

NHỮNG NHẠC SĨ ANH EM RUỘT TRONG NỀN ÂM NHẠC VIỆT NAM

Nguyễn Duyên

 

Trong nền âm nhạc Việt Nam trải dài gần một thế kỷ qua từ thời tiền chiến cho đến hiện nay, rất nhiều các nhạc sĩ nổi tiếng trong đó có một số ít các nhạc sĩ là anh em ruột rất nổi danh, sau đây bài viết xin điểm qua một số nhân vật. Đầu tiên là phải kể đến hai anh em nhạc sĩ lão làng là một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam đó là nhạc sĩ Hoàng Quý và nhạc sĩ Tô Vũ

Nhạc sĩ Hoàng Quý là một nhạc sĩ Việt Nam thuộc đầu thời kì nhạc tiền chiến. Ông được xem là một trong những nhạc sĩ tiên phong của phong trào Tân nhạc. Ông còn là trưởng nhóm nhạc Đồng Vọng, một trong những nhóm nhạc có tầm ảnh hướng lớn tới nền âm nhạc Cách mạng của Việt Nam.

Xem thêm: Những nhạc sĩ anh em ruột trong nền âm nhạc Việt Nam

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com