Bổ sung Danh sách khóa 3 Mục súc

Chuyên mục: Trang Tư Liệu Nông Lâm Súc Được đăng: Chủ nhật, 27 Tháng 4 2014 Viết bởi Super User

Hiện nay xem lại Danh sách các khóa thì thấy rất thiếu nhiều thông tin của các học viên. Do đó, trở ngại trong việc liên lạc, để tiếp tục hoàn thiện Bộ danh sách NLS Tây Ninh trên mạng.Trang Nhà rất mong Quý vị  bổ sung thông tin dùm cho hoàn chỉnh. Sau đây là Danh sách Cựu học sinh khóa 3 Mục súc niên khóa 1967-1974

1/ Lê Văn Bột

2/ Phan Thị Biển

3/ Nguyễn Kim Cương

4/ Trần thị Xuân Dung

5/ Lê Phước Đức

6/ Huỳnh Kim Hoa

7/ Đỗ Long Hồi

8/ Phan Kim Huệ

9/ Đặng Thị Hạnh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - 0903 912 391 - Số nhà 38 Ấp 3 - Bình tâm - Thị xã Tân an LA

10/ Huỳnh thanh Hồng

11/ Bùi Kim Hoàng-27/13 Khu phố 3,thị trấn,Hòa thành,TN.

12/ Trần Mỹ Lệ

13/ Lê Thị Lạc

14/ Nguyễn Thị Lai - 20/5a Trường Hòa - Hòa Thành - Tây Ninh

15/ Nguyễn Long Lời- 0663844479

16/ Hồ Thúy Lang -Trường Đông, Trường Hòa,Hòa thành.TN

17/ Tạ Thị Bạch Liên-1001- P2 TP  TN, 0903780300.

18/ Trần Thị Kim Liên - ĐT 0663 843 493

19/ Nguyễn Thị Kim Liêng

20/ Lưu Thị Hòa

21/ Trần Kim Mai

22/ Nguyễn Thị Bé Năm - Long Thời -Long Thành Bắc - HT -TN - 0663840104.

23/ Khương Thành Nên  - KP 3 TT HÒA THÀNH ( đã mất 2013)

24/ Võ Văn Nép - Long Thời - Long Thành Bắc - HT -TN - 0663832214.

25/ Nguyễn Thị Niên

26/ Phan Thị thu Nga

27/ Đoàn Thị Nghiệp - Dương Minh Châu

28/ Ngô Thị Phúc - 0918910 228

29/ Phan hồng Phúc

30/ Nguyễn Thanh Phong - 0902 701 118.

31/ Lê Kim Phụng

32/ Lâm Thị Lan Phương - thị xã TN - 0663827817.

33/ Quách Thúy Phượng - Cầu Khởi - Huyện Dương Minh Châu.-0663867822.

34/ Đinh Thị Quận

35/ Võ Thanh Quới

36/ Nguyễn Hoàng Sanh

37/ Nguyến Thị Kim Tự

38/ Mai Văn Tài - Đồng Pal - Tân Châu

39/ Nguyễn Kim Tiến

40/ Nguyễn Hoàng Vũ TP TN - 0976111973

42/ Trần Quang Vinh

43/ Phan Vân Đài ( mất)

 

 

 

Lượt xem: 4023

© NongLamSucTayNinh.com 2011 - 2020. Thiết kế website tại MtStudio.vn

Thành lập ngày 20 tháng 02 năm 2011

Email: nonglamsuctayninh@gmail.com